Seviye tespit soruları - Bölüm 1

Sorulara bakarak cümleleri çevirmeye çalışınız, ardından Cevaplar sekmesinden kontrol ediniz.  Her yaptığınız doğru soruya 10 puan verebilirsiniz. Toplamda 70-80 arasında bir puana gelmediyseniz, seviyeniz A1 veya A2. Bu durumda Pratik ve Seyahat İngilizcesi 1 Eğitimi size uygun olacaktır. 
 1. Koşma! Arabalar geliyor. Burada bekle
 2. Bugün buluşamayız çünkü yorgunum belki yarın buluşabiliriz
 3. Eve gidemiyorum çünkü çok trafik var

 4. Yağmur yağıyor o yüzden bugün burada kalacağız

 5. Konu çok zor o yüzden anlayamadım. Yarın tekrar çalışacağım

 6. Ofise git ve dosyayı getir

 7. Dün toplantıda Ayşeyle kibar olabilirdin

 8. Dün işe gitmedim. Bütün gün evdeydim

 9. Sabah neredeydin? Sana ulaşamadım.
  Telefonun kapalıydı

 10. Dün genel toplantımız vardı. İki gün Istanbuldaydım. Orda yöneticilerle konuştum

 1. Don’t run! Cars are coming. Wait here
 2. We can not meet today because I am tired. (Maybe) we can/may meet tomorrow
 3. I can not go home because there is much traffic
 4. It is raining so we will stay here today
 5. The subject is very difficult so I could not understand. I will study again tomorrow
 6. Go to the office and bring the file
 7. You could be kind with Ayşe yesterday at the meeting

 8. I didn’t go to work yesterday. I was at home all day
 9. Where were you in the morning? I couldn’t reach you. Your phone was closed
 10. We had general meeting yesterday. I was in Istanbul for two days. I spoke with managers there
 • Dilin genel yapısı
 • Şimdiki Zaman durum cümleleri
 • Şimdiki  Zaman hareket cümleleri
 • Wh Soruları
 • Bağlaçlar
 • Komplike cümle yapıları
 • Can, Could, Must, Should, Will
 • Var’lı Cümleler (Sahiplik, Bulunmuşluk)
 • Sayılan Sayılamayan nesneler
 • Sayılan ve Sayılamayan nesnelere göre “AZ” ve “ÇOK” kelimelerin kullanımı
 • Emir, Rica, Yönerge Cümleleri
 • Geniş Zaman Cümleleri
 • Devamlı Geçmiş Zaman
 • Geçmiş Durum Cümleleri
 • Basit Geçmiş Zaman
Anlama Becerisi
 • Reading: B1
 • Listening: A2-B1
Konuşma Becerisi
 • Resimleri betimleyebilmek (şimdiki zaman)
 • Resimleri verilen kelimelerle betimleyebilmek
 • Kelimeleri betimleyebilmek (Somut)
 • Kendini anlatabilmek
 • Günlük konularda basit cümlelerle konuşabilmek, problemleri ve istekleri net ifade etmek
 • Bilgi sahibi olduğunuz konu hakkında 3-4 dk konuşabilmek 

Eğitim: Pratik ve seyahat İngilizcesi 1 (Temel – Ön orta)

Ders günleri: Salı Cuma 21:00-22:30 arası

Eğitim Süresi: 2 ay

Eğitime kaydınızı buradan yapabilirsiniz 

Seviye tespit soruları - Bölüm 2

Sorulara bakarak cümleleri çevirmeye çalışınız, ardından Cevaplar sekmesinden kontrol ediniz.  Her yaptığınız doğru soruya 10 puan verebilirsiniz. Toplamda 70-80 arasında bir puana gelmediyseniz, seviyeniz B1. Bu durumda Pratik ve Seyahat İngilizcesi 2 Eğitimi size uygun olacaktır. 
Aşağıdaki konuları biliyorsanız, o zaman Reading Writing Eğitime katılabilirsiniz
 1. Eve yeni geldim
 2. Şu ana kadar hiç sushi yemedim
 3. Bugün maalesef geç saatlere kadar ofiste kalmak zorundayız. Teklifi hazırlayacağız
 4. Bu akşam yağmur yağabilir
 5. Merve dün gece uyumamış olabilir
 6. Bu akşam ofiste geç saatlere kadar beklemek zorunda kalabiliriz
 7. Günde en az 6 saat uyumadığım zaman, hiçbir şeye odaklanamıyorum
 8. Ödemeler her ay bankamız tarafından yapılıyor
 9. Onların imzaladıkları anlaşma iptal edildi
 10. Bütün evraklar bu sabah Sibel hanım tarafından imzalandı
 1. I have just come home
 2. I have never eaten sushi / I haven’t eaten sushi yet
 3. Unfortunately, we have to stay in the office today until late hours. We will / are going to prepare the offer
 4. It may / might rain this evening
 5. Merve might not have slept yesterday at night 
 6. We may have to wait in the office until late hours this evening 
 7. If I don’t sleep at least 6 hours a day, I can focus to nothing / I can’t focus to anything
 8. The payments are done by our bank every month
 9. The contract which they signed, has been canceled
 10. All documents were signed by Mrs. Sibel this morning
Gramer Konuları
 • Have to vs. Must
 • Present Perfect
 • Past Perfect
 • Future Perfect
 • Komplike Cümle Yapıları
 • Bağlaçlar
 • Present Perfect Cont.
 • May Might
 • May have to, might + present perfect, be able to + modal verbs
 • Relative Clauses
 • When, While
 • Conditional type 0,1,2
 • Passive Voices – hepsi
Anlama Becerisi
 • Reading: B1 – B2 Hikaye Kitapları
 • Listening: B1 – B2 
Konuşma Becerisi
 • Resimleri betimleyebilmek (şimdiki, geçmiş, gelecek zamanlar)
 • Resimleri verilen kelimelerle betimleyebilmek
 • Kelimeleri betimleyebilmek (Soyut, Somut)
 • Günlük konularda komplike cümleleri kurarak konuşabilmek, problemleri ve istekleri net ifade etmek
 • Bilgi sahibi olduğunuz konu hakkında 5-7 dk konuşabilmek 
 • Kendini anlatabilmek (hobiler, rutin, çevre)
 • Bir konuyla ilgili hemfikir olduğunuzu veya olmadığınızı söylemek ve örnekler sunmak
 • Argüman sunmak ve örneklerle desteklemek

Eğitim: Pratik ve seyahat İngilizcesi 2 (Ön orta – Orta)

Ders günleri: Pazartesi Perşembe 21:00-22:30 arası

Eğitim Süresi: 2 ay

Eğitime kaydınızı buradan yapabilirsiniz 

Menü