Soru cümlelerini aktarırken zaman kipi, yer ve zaman zarflarına iliskin değişiklikler için düz cümleleri aktarırken kullanılan kurallar geçerlidir. Aktarırken “asked, inquired, wonder, want to learn, want to know” gibi filler kullanılır.
Soru zarfları (when, where, what, why, how) ile başlayan soru cümleleri 

“Why are you leaving so early today?” (Bugün neden bu kadar erken ayrılıyorsun?)
My friend asked me why I was leaving so early that day. (Arkadaşım bana o gün neden bu kadar erken ayrıldığımı sordu.)

“What time is it?” (Saat kaç?)
A man in the street asked me what time It was. (Caddede bir adam bana saatin kaç olduğunu sordu.)

“Why don’t you speak English?” (Neden İngilizce konuşmuyorsun?)
He asked me why I didn’t speak English (O bana neden İngilizce konuşmadığımı sordu.)

“Where are you going?” (Nereye gidiyorsun?)
She asked where I was going. (O bana nereye gittiğimi sordu.)

Yardımcı Fiil (Do, Did, Have) İle Başlayan Soru Cümleleri 
Bu cümlelerde ana cümle ile yan cümle arasına “if”/ whether“ bağlacı yerleştirilir.

Do you like apple? (Elma sever misin?)
He asked me if /whether I liked apple. (Bana elma sevip sevmediğimi sordu.)

Did you go to cinema? (Sinemaya gittin mi?)
She asked me if/whether I had gone to cinema. (Sinemaya gidip gitmediğimi sordu.)

“Can you speak English?”(İngilizce konuşabilir misin?)
A man  asked if/whether I could speak English. (Bir adam İngilizce konuşup konuşamadığımı sordu.)

“Are you ok now?” (Şimdi iyi misin?)
The doctor asked his patient if he was ok then. (Doktor hastasına iyi olup olmadığını sordu.)

Relative Clauses – Who,Which,That…
Relative clause, bir ismi tanımlayan cümledir. İki cümleyi birleştirmek ve anlatımda akıcılığı sağlamak için kullanılır. Relative Clause tanımladığı isimden sonra gelir.

The woman is sleeping at home. The woman is Jane. (Kadın evde uyuyor. Kadın Jane’dir.)
The woman who is sleeping at home is Jane. (Evde uyuyan kadın Jane’dir.)

The woman is a teacher. The woman is sitting at the back of the bus. (Kadın bir öğretmen. Kadın otobüsün arkasında oturuyor.)
The woman who is sitting in the back of the bus  is a teacher. (Otobüsün arkasında oturan kadın bir öğretmendir.)

A bus crashed. It was black and white. (Otobüs çarptı. O siyah ve beyazdı.)
A bus which crashed,was black and white. (Çarpan otobüs siyah ve beyazdı.)

Who

İnsanlar için

I thanked the woman. She was very kind (Kadına teşekkür ettim. O çok kibardı.)
I thanked the woman who was very kind. (Çok kibar olan kadına teşekkür ettim.)

A girl was injured in the accident. She is now in hospital. (Kız kazada yaralandı. O şimdi hastanede.)
The girl who was injured in the accident is now in hospital. (Kazada yaralanan kız şimdi hastanede.)

Which/that

Cansız ve bitkiler için

I bought a book yesterday. It isn’t very good. (Dün bir kitap satın aldım. Çok iyi değil.)
The book  which I bought  yesterday isn’t very good. (Dün satın aldığım kitap çok iyi değil.)

I can’t find the key. It opens this door. (Anahtarı bulamıyorum. O bu kapıyı açar.)
I can’t find the key which opens this door. (Bu kapıyı açan anahtarı bulamıyorum.)

Where

Yer ifade eder

This is the school where my son goes. (Bu oğlumun gittiği okuldur.)
İstanbul is the place where I was born. (İstanbul doğduğum yerdir.)
This is the house where I live. (Yaşadığım  ev burası.)

Whom

İnsanlar için nesne zamiri. Eğer bir insanı açıklarken başka bir özne kullanıyorsak, “whom” kullanırız.

The boy is my friend’s brother. (Çocuk arkadaşımın kardeşidir.)
You like the boy very much. (çocuğu çok beğeniyorsun.)
The boy whom you like very much is my friend’s brother. (Çok beğendiğin çocuk arkadaşımın kardeşidir.)

The student is very naughty. (Öğrenci çok yaramaz.)
The teacher is shouting him. (Öğretmen ona bağırıyor.)
The student whom the teacher is shouting is very naughty. (Öğretmenin bağırdığı öğrenci çok yaramaz.)

Whose

İnsanlar, hayvanlar, cansız varlıklarda iyelik durumu kullanılırken mutlaka ama mutlaka “whose”dan önce ve sonra bir isim olmalıdır.

I met a man. His wife works at school. (Bir adamla tanıştım. Eşi okulda çalışıyor.)
I met a man whose wife works at school. (Eşi okulda çalışan bir adamla tanıştım.)

The girl is looking for you. Her bag is purple. (Kız seni aryor. Onun çantası mor.)
The girl whose bag is purple is looking for you. (Çantası mor renkli olan kız seni arıyor.)

When

Zaman ifade eder

I don’t know the time  when he went. (Onun ne zaman gittiğini bilmiyorum.)
I don’t like mornings when I have to get up early. (Erken kalkmak zorunda olduğum sabahları sevmiyorum.)

Why

Neden ifade eder

He didn’t tell me the reason why he went. (Bana neden gittiğini söylemedi.)
Do you know the reason why she laughed? (Onun neden güldüğünü biliyor musun?)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü