Bir cümlede işi kimin yaptığı değil de “işin yapılıp yapılmadığı” önemliyse, fiili edilgen (Passive) olarak kullanırız. Etken bir fiili (active), edilgen (passive) bir fiile dönüştürebilmemiz için, o fiilin geçişli bir fiil (transitive) olması gerekir. Yani, open, close, give, buy, invite, etc. gibi nesne alabilen bir fiil olması gerekir. Happen, come, go, seem, cry gibi nesne almayan fiiller (intransitive), passive yapılamaz.
Active fiilin nesnesi, passive cümlede özne durumuna geçer ve cümlenin tense’ine uygun olarak be + past participle (fiilin üçüncü hali] kullanılır.

Ayşe washed the glasses. (Ayşe bardakları yıkadı.)
The glasses were washed. (Bardaklar yıkandı.)
I cleaned the house (Evi temizledim.)
The house was cleaned (Ev temizlendi.)

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi aktif cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi oluyor.
Simple Present Tense

Active: He washes the car.(O arabayı yıkar.)
Passive
: The car is washed (by him). (Araba (onun tarafından) yıkanır.)           

Active: I clean the house. (Evi ben temizlerim.)
Passive
: The house is cleaned by me. (Ev (benim tarafımdan) temizlenir.)

Present Continuous Tense

Active: I am reading a book. (Kitap okuyorum.)
Passive
: A book is being read by me. (Kitap (benim tarafımdan) okunuyor.)

Active: Someone is painting the house. (Biri evi boyuyor.)
Passive: The house is being painted by someone. (Ev (biri tarafından) boyanıyor.)

Present Perfect Tense

Active: Someone has opened the door. (Biri kapıyı açtı.)
Passive:The door has been opened by someone. (Kapı (biri tarafından) açıldı.)

Active: The thief has stolen my jewelry. (Hırsız mücevherimi çaldı.)
Passive: My jeweler has been stolen by the thief. (Mücevherim hırsız tarafından çalındı.)

Simple Past Tense

Active: Someone opened the door. (Biri kapıyı açtı.)
Passive: The door was opened by someone. (Kapı biri tarafından açıldı.)

Active: They invited me to dinner. (Beni yemeğe davet ettiler.)
Passive: I was invited to dinner by them. (Yemeğe (onlar tarafından) davet edildim.)

Past Continuous Tense

Active: Someone was opening the door. (Biri kapıyı açıyordu.)
Passive: The door was being opened by someone. (Kapı biri tarafından açılıyordu.)

Active: The doctor was examining the patient. (Doktor hastayı muayene ediyordu.)
Passive: The patient was being examined by the doctor. (Hasta doktor tarafından muayene ediliyordu.)

Past Perfect Tense

Active: Someone had opened the door. (Biri kapıyı açtı, açmıştı.)
Passive: The door had been opened. (Kapı açılmıştı.)

Active: He had finished his dinner when I came in. (Ben içeri girdiğimde o akşam yemeğini bitirmişti.)
Passive: His dinner had been finished when I came in. (Ben içeri girdiğimde (onun) akşam yemeği bitirilmişti.)

Simple Future Tense

Active: Someone will open the door. (Biri kapıyı açacak.)
Passive: The door will be opened by someone. (Kapı biri tarafından açılacak.)

Active: I will read the book. (Ben kitabı okuyacağım.)
Passive:
The book will be read by me. (Kitap (benim tarafımdan) okunacak.) 

Future Perfect Tense

Active: He will have washed the car. (O arabayı yıkayacaktı.) 
Passive: The car  will have been washed by him. (Araba (onun tarafından) yıkanacaktı.)  

modal + be + past participle

Active: Somebody must clean the office tomorrow. (Biri yarın ofisi temizlemeli.)
Passive: The office must be cleaned tomorrow. (Ofis yarın temizlenmeli)

Active: They can’t repair my watch. (Saatimi tamir edemiyorlar.)
Passive: My watch can’t be repaired. (Saatim tamir edilemiyor.)

Passive bir cümlede eylemi yapan kişiyi “by phrase” ile belirtiriz. Ancak kişi, eylemin kimin tarafından yapıldığı önemliyse belirtilir. Eylemin kimin tarafından yapıldığı değil de, yapılmış olması önemliyse, “by phrase” kullanılmaz.

Active: People mine coal in Zonguldak. (İnsanlar Zonguldak’ta maden işletirler.)
Passive: Coal is mined in Zonguldak. (Maden Zonguldak’ta işlenir.)

Active bir soruyu passive bir soruya dönüştürürken yine aynı kurallar geçerlidir.

Active: Someone was opening the door. (Biri kapıyı açıyordu.)
Passive: The door was being opened (by someone). (Kapı (biri tarafından) açılıyordu.)  
Was the door being opened? (Kapı açılıyor muydu?)

“Who” ile sorulan sorularda dikkatli olunuz: Eğer “who”, eylemi yapan kisiyi  soruyorsa”Who …by?” soru biçimini kullanmamız gerekir.

Active: Who discovered America? (Amerika’yı kim keşfetti?)
Passive: Who was America discovered by? (Amerika kim tarafından keşfedildi?)

“Who” nesne durumundaki kişiyi soruyorsa “by” kullanılmaz. Ancak nesneye ait bir preposition varsa o kullanılır.

Active: Who will you invite to your party? (Partine kimleri davet edeceksin?)
Passive: Who will be invited to your party? (Partine kimler davet edilecek?)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü