Türkçede “keşke” ifadesinin yerine İngilizcede temel olarak “wish” veya “if only” kalıplarını kullanırız. 
“Şimdiki Zaman” için istediğimiz keşkelerimiz. (Wish+Past tense)

I wish the teacher didn’t ask question. (Keşke öğretmen soru sormasa.)
I wish it weren’t  rainy  today. (Keşke bugün yağmurlu  olmasa.)
I wish you studied you lessons. (Keşke derslerine çalışsan.)
I wish I were in İstanbul now. (Keşke şimdi İstanbul’da olsam.)

“Geçmişe” yönelik keşkelerimiz. (Wish+Past Perfect tense)

I wish I had given him the money. (Keşke parayı ona verseydim.)
I wish you had not told all those lies. (Keşke tüm o yalanları söylemeseydin.)
If only you had learned English. (Keşke İngilizce öğrenseydin.)
I wish I hadn’t argued with my sister  yesterday. (Keşke dün kız kardeşimle tartışmasaydım.)

“Geleceğe” yönelik keşkelerimiz. (Wish+would)
Bu yapı aynı zamanda  “memnuniyetsizlik” bildirirken de kullanılır.

I wish you would hurry up! (Keşke acele etsen.)
If only he would admit. (Keşke kabul etse.)
I wish you wouldn’t ask me so many questions. (Keşke bana bu kadar çok soru sormasan.)
I wish you wouldn’t drive so fast. (Keşke bu kadar hızlı araba kullanmasan.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü