Eylemin ne zaman yapıldığını belirler.

As soon as: (…ir …imez)

As soon as I finished/had finished my work, I went out. (İşimi bitirir bitirmez dışarı çıktım.)

 

As long as: (…dığı sürece)

I won’t forgive him as long as/so long as I live. (Yaşadığım sürece onu unutmayacağım.)

 

Hardly / Scarcely …when: (tam …mıştı ki …oldu)

She had hardly gone to bed when the phone rang. (Tam yatağa gitmişti ki telefon çaldı.)

 

When: (…dığı zaman)

When I saw him yesterday, I gave him your message. (Dün onu gördüğümde, mesajını verdim/ilettim.)

 

After: (…den sonra)

After I finish/have finished this report, I will go out for lunch. (Bu raporu bitirdikten sonra öğle yemeği için dışarı çıkacağım.)

 

Before: (…den önce)

Before I go out for lunch, I will finish this report. (Öğle yemeği için dışarı çıkmadan önce bu raporu bitireceğim.)

As: (…iken) While: (…iken)

While/As I was walking up the street, I ran into an old friend. (Caddede yürüyorken eski bir arkadaşıma rastladım.)

Just as: (…tam iken)

Just as we sat down to eat, the phone rang. (Tam yemeğe oturduk ki telefon çaldı.)

Until / Till: (…ceye kadar)

She will wait for me until/till I finish/have finished my work. (İşimi bitirene kadar beni bekleyecek.)

By the time: (…ceye kadar)

By the time he comes back, we will have finished our work(o geri gelinceye kadar,işimizi bitirmiş olacağız)

No sooner …than: (…mesi ile …mesi bir oldu)

I had no sooner received his letter than he himself arrived. (Onun mektubunu almamla gelmesi bir oldu.)

Since: (…den beri)

We haven’t seen each other since we left school (Okuldan ayrıldığımızdan beri birbirimizi görmedik.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü